European testing (TEG) in Irish comes to Sydney

 

Here is an extract from Colin Ryan’s newsletter An Lúibín with a translation. If you would like to be added to An Lúibín’s mailing list, please email rianach@optusnet.com.au

Teastas Eorpach na Gaelige (TEG) in Sydneyexam imagesW0SS21YU

Is gearr ó rinne trí dhuine is tríocha san Astráil (idir Éireannaigh ó dhúchas agus Astrálaigh) an scrúdú bonnleibhéil don Teastas Eorpach Gaeilge (TEG). In Sydney a thit sin amach agus b’in an chéad uair riamh gur cuireadh an scrúdú ar siúl san Astráil. Bhí daoine as gach cearn den tír ann agus baineadh triail as a gcumas cainte agus scríbhneoireachta..

Siuán Ní Mhaonaigh agus Antain Mac Lochlainn a bhí i bhfeighil na hoibre agus fios a ngnó acu. Déanann Siuán speisialtacht de thastáil teanga agus d’oiliúint múinteoirí, agus cumann Antain ábhar oiliúna d’aistritheoirí agus d’eagarthóirí. Baineann siad beirt le Maigh Nuad. Úrscéalaí Gaeilge é Antain freisin.logo MaynoothCúig leibhéal atá ag an TEG, agus is dócha go mbeidh fonn ar chuid daoine ón Astráil tabhairt faoin gcéad leibhéal eile i gceann bliana.

Recently, thirty-three people, both Irish and Australians, took a test in the European Certificate in Irish at the basic level in Sydney, the first time for such a test. People came from all over the country to have their ‘aural’ – their spoken and written Irish tested.  The experienced test consultants, Siuán Ní Mhaonaigh and Antain Mac Lochlainn, were in charge. Siuán is a specialist in language acquisition and teacher training and Antain develops training materials in editing and in translation

TEG has tests over five levels , and it is likely that a number of the candidates from Australia will be keen to take the next level up in a year’s time.