Bilingual Haiku

by Dymphna Lonergan


Ag tiomáint abhaile

Scamaill ag neadú
taobh thiar den chnoc samhraidh seo
mar sléibhte sneachta.

Driving home

Clouds that are nestling
behind this summery hill
like snow-topped mountains.

An Satharn

Maidin, sé a chlog
teas na gréine cheana féin.
Nuachtáin le léamh

Saturday

Morning, six o’clock
The sun’s heat already here.
Papers to read.

Nollaig Astrálach

Crainn Jacaranda,
buamaí gorma áille.
Pléascann an gol orm.

Australian Christmas

Jacaranda trees,
lovely explosions of blue.
I burst into tears.

Dymphna is a member of the Tinteán collective and an Irish language teacher in Adelaide and writes Irish language short stories. These are her first experiments with Haiku.