three poems by Colin Ryan

A chuirfidh

an cailín siar is aniar
ar an léibheann
os comhair na bhfuinneog mór

ag caint go gealgháireach
ar an nguthán

an ghaoth lastall di is na seanóirí
nach ndearna machnamh ar a mbás
go dtí seo

ise an fíréan
a chuirfidh i dtailte na gaoithe iad

cé nach bhfuil eolas fós aici
ar dheasghnátha adhlactha

Who will bury

The girl back and forth on the terrace in front of the big windows, talking radiantly on the phone, beyond her the wind, and the elders who had never thought of their death until now. She is the just one who will bury them in the lands of the wind, though she doesn’t yet know the burial rites.

Annála

Sna hannála
feicimid na sinsir
cloisimid an t-éan ag labhairt
ó chúil na coille ag labhairt
faoin argain

sna hannála
tagann Cathal Crobhdhearg
trí áiteanna nach bhfuil ann a thuilleadh
ag creachadh

is an slua ag teitheadh roimhe
go Béal Átha Conga
áit a raibh ‘na coraí lena gceiseanna
lán de pháistí a bádh’

Thug Cathal na ba
abhaile leis

 Annals

 In the annals we see our forebears, we hear the bird speaking from a nook of the forest, speaking of destruction. In the annals Cathal Red-Hand comes through places that no longer exist, plundering, with the people fleeing to Béal Átha Conga, where ‘the wicker-woven weirs were full of children who had drowned’. Cathal took the cows home with him.

Tharat

Faoin mbáisteach
tagann an bheirt
faoi mhascanna dorcha

ag gabháil tharat
nó thar an duine atá i do thaise
i gcoinne rud éigin
rud éigin nach bhfaca tú riamh

 Past you

 Under the rain the two come in dark masks, going past you or past your double, to meet something, something never seen by you.

Melbourne-based Colin Ryan is a regular contributor to our poetry section. Previous poetry by Colin has been published by Coiscéim the Dublin-based Irish-language publisher in the book Corraí na Nathrach (2016).